Tomt utgraving og bytting av vann kloakk i Holmenkollen