Restaurering Renovering

Restaurering Renovering

Vi restaurerer dine gjenstander til original stand. Alt fra møbler og bord til eldre rom og bygninger. Ta kontakt for referanser fra tidligere utført arbeid.