Tomt utgraving og bytting av vann kloakk i Holmenkollen

Tomt utgraving og bytting av vann kloakk i Holmenkollen